Porovnanie interného a externého spracovania miezd

Porovnanie nákladov pri externom spracovaní miezd a nákladov pri internom výpočte miezd. Nákladové položky pri vedení mzdového účtovníctva priamo vo firme možno rozdeliť na počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta, pravidelné mesačné náklady a ročné náklady.

Náklady pri internom mzdovom účtovníctve
  • Náklady na zriadenie pracovného miesta (PC, Tlačiareň, Stôl, Stolička, Mzdový softvér, úvodné školenia) - jednorázová investícia na začiatku podnikania
  • Mesačné náklady (náklady na mzdu mzdového účtovníka)
  • Ročné náklady (aktualizácia mzdového softvéru, školenia mzdovej účtovníčky) pri zmenách legislatívy sa vyžaduje aktualizácia mzdového softvéru a školenia pre mzdového účtovníka.

Náklady pri externom spracovaní mzdovej agendy
  • Počiatočné náklady (zadanie údajov nového pracovníka) - jednorázovo
  • Mesačné náklady (náklady na výpočet mzdy) - pravidelne

Chcete vedieť, či sa Vám oplatí investovať do mzdového softvéru alebo si nechať počítať mzdy externou firmou? Napíšte nám počet zamestnancov, pre ktorých potrebujete spracovávať mzdy a my Vám pripravíme nezáväznú ponuku na interné riešenie miezd pri ktorom investujete do mzdového softvéru a ponuku externého spracovania miezd, pri ktorom platíte iba podľa počtu pracovníkov. Za správnosť preberáme zmluvne zodpovednosť - už žiadne ďalšie pokuty!