Výhody externého spracovania miezd

Výhody outsourcingu mzdovej agendy (výpočet a spracovanie miezd externou firmou)
 • zmluvne zodpovedáme za správnosť vypočítaných miezd
 • mzdy budete mať spracované a vypočítane načas, vždy podľa dohodnutého harmonogramu
 • dopredu poznáte náklady na výpočet mzdy, žiadne skryté náklady
 • legislatívna aktuálnosť mzdového softvéru, zabezpečujeme spracovanie miezd pre viac firiem - elektronické hlásenia, štatistiky, zúčtovanie zdravotného poistenia...
 • vďaka outsoursingu miezd Vám zostane viac času pre Váš biznis
 • náš softvér dokáže importovať dáta z dochádzkového systému, máte možnosť nasadiť vo Vašej firme dochádzkový systém, poradíme Vám osvedčené riešenia, ktoré z úspechom používajú iné firmy
 • pracujeme diskrétne, outsourcing je najlepšie zabezpečenie proti úniku výšky platov

Je výhodné externé spracovanie miezd?

Je pre Vás výhodný externý outsourcing miezd? Tu sú najčastejšie prípady, kedy je výhodné nechať mzdovú agentu na externú firmu.

 • Začínate podnikať a založili ste novú spoločnosť, postupne prijímate nových pracovníkov, ktorí musia mať načas a správne vypočítanú mzdu a vyplnené všetky tlačivá pre úrady. Zamestnať interného mzdového účtovníka sa Vám pri ešte malom počte zamestnancov neoplatí, odpadá investícia do softvéru. Najvýhodnejšie pre Vás v tomto prípade vychádza nechať si mzdy spracovávať externe.
 • Začína materská dovolenka Vašej spoľahlivej mzdárky a keďže väčšinou ide o dobu určitú, Vám sa nedarí nájsť za ňu náhradu. Ušetríme Vám starosti s hľadaním novej účtovníčky a preberieme Vaše mzdové účtovníctvo. Vďaka outsourcingu miezd dokonca ušetríte a po 3 rokoch máte vašu mzdárku naspäť.
 • Ste riadiaci pracovník väčšej organizácie a doteraz ste mzdy počítali interne. Legislatíva sa neustále mení a zamestnankyňa ktorá doteraz riešila Vašu mzdovú agendu aj napriek svojej snahe urobí pri výpočte miezd niektorým zamestnancom chyby. Pretože výplaty sú citlivá otázka, Vaši podriadení sú nespokojní, že nedostali správnu mzdu a sťažujú sa. Pretože sa musíte zaoberať sťažnosťami, tak Vám neostáva čas na strategické rozhodnutia. Za pokuty, ktoré Vám za zistené nedostatky vyrubili úrady nie je spokojný Váš nadriadený. Spravte správne rozhodnutie a zverte svoje mzdové účtovníctvo nám, za správnosť výpočtu miezd preberáme zodpovednosť!
 • Máte viac zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny, rozmýšľate či použiť externé spracovanie alebo komplexné interné riešenie pre mzdy a personalistiku, dochádzkový systém priamo prepojený na mzdový softvér. Kontaktujte nás, a my Vám podľa Vašich požiadaviek pripravíme ponuku šitú na mieru. Vy si vyberiete najvýhodnejšie riešenie.

Porovnanie interného a externého spracovania miezd

Porovnanie nákladov pri externom spracovaní miezd a nákladov pri internom výpočte miezd. Nákladové položky pri vedení mzdového účtovníctva priamo vo firme možno rozdeliť na počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta, pravidelné mesačné náklady a ročné náklady.

Náklady pri internom mzdovom účtovníctve
 • Náklady na zriadenie pracovného miesta (PC, Tlačiareň, Stôl, Stolička, Mzdový softvér, úvodné školenia) - jednorázová investícia na začiatku podnikania
 • Mesačné náklady (náklady na mzdu mzdového účtovníka)
 • Ročné náklady (aktualizácia mzdového softvéru, školenia mzdovej účtovníčky) pri zmenách legislatívy sa vyžaduje aktualizácia mzdového softvéru a školenia pre mzdového účtovníka.

Náklady pri externom spracovaní mzdovej agendy
 • Počiatočné náklady (zadanie údajov nového pracovníka) - jednorázovo
 • Mesačné náklady (náklady na výpočet mzdy) - pravidelne

Chcete vedieť, či sa Vám oplatí investovať do mzdového softvéru alebo si nechať počítať mzdy externou firmou? Napíšte nám počet zamestnancov, pre ktorých potrebujete spracovávať mzdy a my Vám pripravíme nezáväznú ponuku na interné riešenie miezd pri ktorom investujete do mzdového softvéru a ponuku externého spracovania miezd, pri ktorom platíte iba podľa počtu pracovníkov. Za správnosť preberáme zmluvne zodpovednosť - už žiadne ďalšie pokuty!