Výhody externého spracovania miezd

Výhody outsourcingu mzdovej agendy (výpočet a spracovanie miezd externou firmou)
  • zmluvne zodpovedáme za správnosť vypočítaných miezd
  • mzdy budete mať spracované a vypočítane načas, vždy podľa dohodnutého harmonogramu
  • dopredu poznáte náklady na výpočet mzdy, žiadne skryté náklady
  • legislatívna aktuálnosť mzdového softvéru, zabezpečujeme spracovanie miezd pre viac firiem - elektronické hlásenia, štatistiky, zúčtovanie zdravotného poistenia...
  • vďaka outsoursingu miezd Vám zostane viac času pre Váš biznis
  • náš softvér dokáže importovať dáta z dochádzkového systému, máte možnosť nasadiť vo Vašej firme dochádzkový systém, poradíme Vám osvedčené riešenia, ktoré z úspechom používajú iné firmy
  • pracujeme diskrétne, outsourcing je najlepšie zabezpečenie proti úniku výšky platov